Nhận Mã Khuyến Mãi Tại Đây

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Hagona cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Tại Hagona, chúng tôi đánh giá sự tin tưởng của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn bạn biết thông tin nào về bạn có thể được thu thập khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng bạn hiểu cách thông tin của bạn được bảo vệ và cách sử dụng thông tin đó. Phần sau đây mô tả Chính sách quyền riêng tư (được sửa đổi theo thời gian, "Chính sách bảo mật") áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web Hagona.com.  

Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư này ("Chính sách bảo mật") để tìm hiểu về các hoạt động thu thập và phổ biến thông tin của chúng tôi liên quan đến các trang web. Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật nó. Bằng cách xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi, đồng ý với Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi và / hoặc bằng cách truy cập bất kỳ phần nào của Trang web, bạn đồng ý với các thông lệ được mô tả trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, bạn không nên sử dụng Trang web. 

Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bạn nên liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại Hagona.com

Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng sự tin tưởng bạn đặt vào chúng tôi và quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Thông tin khách hàng, dù là công khai hay riêng tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc cung cấp cho bất kỳ công ty nào khác vì bất kỳ lý do gì, mà không có sự đồng ý của khách hàng, ngoài mục đích rõ ràng là cung cấp sản phẩm đã mua, dịch vụ mà khách hàng yêu cầu , hoặc theo yêu cầu của pháp luật.  

Vì sự an toàn và bảo vệ của bạn, thông tin thẻ tín dụng của bạn không được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi. Nhà cung cấp cổng thanh toán của chúng tôi, PayPal, Atm, Master,Card sẽ giữ thông tin này được mã hóa và bảo mật thay cho bạn.

Chính sách dưới đây cho bạn biết về các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, thông tin chúng tôi thu thập về bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.  

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập: Hagona không giới hạn thu thập thông tin cá nhân từ bạn để cung cấp dịch vụ cao cấp, liên lạc cung cấp hàng hóa và dịch vụ mà chúng tôi tin rằng sẽ được bạn quan tâm, tùy chỉnh thông tin liên lạc của chúng tôi với bạn, quản lý doanh nghiệp của chúng tôi và cải thiện kinh nghiệm mua sắm của bạn. Sau đây là những ví dụ về thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn.

Mua hàng - Khi bạn đặt hàng, bạn cung cấp cho chúng tôi tên, địa chỉ, số điện thoại và / hoặc địa chỉ email cộng với thông tin thanh toán.
Tài khoản mua sắm cá nhân - Nếu bạn tạo Tài khoản mua sắm cá nhân với chúng tôi để bạn có thể đặt hàng thuận tiện hơn, bạn cho phép chúng tôi lưu trữ tên và thông tin liên hệ của bạn.
Yêu cầu danh mục - Chúng tôi cần tên và địa chỉ của bạn để gửi cho bạn một danh mục. Chúng tôi cũng yêu cầu số điện thoại hoặc địa chỉ email để chúng tôi có thể liên hệ với bạn trong trường hợp không chắc có lỗi trong địa chỉ của bạn hoặc sự cố giao hàng khác.
Cập nhật email -Khi bạn đăng ký để nhận các bản cập nhật có ưu đãi độc quyền (như giao hàng miễn phí), tin tức sản phẩm, giảm giá đặc biệt, thông báo cuộc thi và hơn thế nữa, chúng tôi yêu cầu địa chỉ email của bạn. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.
Trước khi bạn tiết lộ cho chúng tôi thông tin cá nhân của người khác, bạn phải có được sự đồng ý của người đó đối với cả việc tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân đó theo các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi qua trang web này sẽ được sử dụng cho các mục đích được chỉ định trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:
Quản trị trang web
Cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cá nhân hóa trang web
Xử lý thanh toán của bạn và gửi cho bạn hàng hóa mua qua trang web
Giao tiếp với bạn về đơn hàng của bạn
Gửi cho bạn thông báo qua email mà bạn đã yêu cầu cụ thể
Giải quyết các thắc mắc và khiếu nại được thực hiện bởi hoặc về bạn liên quan đến trang web
Định kỳ gửi email quảng cáo về các sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt hoặc thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị khi sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp. (Bạn có tùy chọn từ chối bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký ở cuối email hoặc bằng cách đăng nhập vào tài khoản Hagona.com của bạn và thay đổi tùy chọn của bạn).
Giữ an toàn cho trang web và ngăn chặn gian lận
để giao sản phẩm cho bạn, chúng tôi phải cung cấp tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của bên thứ 3 (như dịch vụ Bưu điện Việt Nam, GHN và Fedex, Viettel Post, DHL... ) để cho phép họ gửi sản phẩm của chúng tôi cho bạn.
Trường hợp bạn gửi thông tin cá nhân cho mục đích xuất bản trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ xuất bản và sử dụng thông tin đó theo giấy phép bạn cấp cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

Làm thế nào để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn? 

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bất cứ ai trừ khi được mô tả dưới đây. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép, như: 

với các văn phòng tín dụng và các tổ chức tương tự để báo cáo hoặc hỏi về tình hình tài chính của bạn và báo cáo hoặc thu nợ bạn nợ;

với các cơ quan quản lý, tòa án và các cơ quan chính phủ để tuân thủ các mệnh lệnh pháp lý, các yêu cầu pháp lý hoặc quy định và yêu cầu của chính phủ; 

với các nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ của chúng tôi để phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận hoặc hoạt động tội phạm và bảo vệ quyền của HAIR WIG professional Hagona

với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi và giúp chúng tôi điều hành hoạt động kinh doanh.

Làm thế nào chúng tôi xử lý thông tin tổng hợp và Không xác định?

Thông tin tổng hợp và không xác định không nhận dạng cá nhân bạn; nó giúp chúng ta phân tích các mẫu giữa các nhóm người. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin Tổng hợp và Không xác định trong một số cách, ví dụ: 

vì những lý do tương tự như chúng ta có thể chia sẻ thông tin cá nhân.

Với các đối tác kinh doanh để giúp phát triển và tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ và trình bày nội dung được nhắm mục tiêu và quảng cáo được nhắm mục tiêu.

Với các đối tác kinh doanh để tiến hành phân tích và nghiên cứu về khách hàng và khách truy cập trang web; hoặc là

với các dịch vụ quảng cáo của bên thứ ba để đặt quảng cáo trên các trang web và ứng dụng khác nhau và để phân tích hiệu quả của những quảng cáo đó

Cổng thanh toán

Thông tin thẻ tín dụng bạn cung cấp được xử lý thông qua cổng thanh toán an toàn và được mã hóa. Số thẻ đầy đủ của bạn không bao giờ được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi. Người dùng trang web chọn PayPal, Atm, Master,Card nên xem lại chính sách bảo mật tại PayPal, Atm, Master,Card. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin với PayPal, Atm, Master,Card trong phạm vi cần thiết cho mục đích xử lý các khoản thanh toán bạn thực hiện qua trang web của chúng tôi, hoàn trả các khoản thanh toán đó và xử lý các khiếu nại và truy vấn liên quan đến các khoản thanh toán và hoàn trả đó.

Cookies

Cookie là một tệp chứa mã định danh (một chuỗi các chữ cái và số) được gửi bởi máy chủ web tới trình duyệt web và được trình duyệt lưu trữ. Mã định danh sau đó được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ. Điều này cho phép máy chủ web xác định và theo dõi trình duyệt web. Cookies cho phép các ứng dụng web trả lời bạn với tư cách cá nhân. Ứng dụng web có thể điều chỉnh các hoạt động của nó theo nhu cầu, thích và không thích của bạn bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn. 

Chúng tôi sử dụng cookie nhật ký lưu lượng để xác định trang nào đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của chúng tôi để điều chỉnh nó theo nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để phân tích thống kê. Chúng tôi sử dụng cookie phiên để: theo dõi bạn trong khi bạn điều hướng trang web; theo dõi các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn; ngăn chặn gian lận và tăng bảo mật trang web. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cho phép trang web của chúng tôi nhận ra bạn khi bạn truy cập và theo dõi các tùy chọn của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích việc sử dụng trang web này. Google Analytics tạo thống kê và thông tin khác về việc sử dụng trang web bằng cookie. Google sẽ lưu trữ thông tin này. Chính sách bảo mật của Google.

Nhìn chung, cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn, bằng cách cho phép chúng tôi giám sát trang nào bạn thấy hữu ích và trang nào bạn không thấy. Cookie không có cách nào cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoài dữ liệu bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi. Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn thích. Tuy nhiên, việc chặn tất cả các cookie sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web, bao gồm cả trang web này.

Tiết lộ

Trừ khi được cung cấp dưới đây, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

Trong phạm vi mà chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo luật
Liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý đang diễn ra hoặc tiềm năng;
Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm cả phòng chống gian lận)
Thông tin cá nhân mà bạn gửi cụ thể để xuất bản trên trang web sẽ được công bố trên internet và có thể có sẵn, qua internet, trên toàn thế giới. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc người khác sử dụng hoặc lạm dụng thông tin đó.

Bảo vệ

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến. Tất cả các giao dịch điện tử được nhập thông qua trang web sẽ được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các chi tiết đăng nhập khác. Chúng tôi sẽ không hỏi bạn mật khẩu của bạn (trừ khi bạn đăng nhập vào trang web). Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về bạn. Việc cung cấp thông tin đó sẽ tùy thuộc vào việc cung cấp bằng chứng thích hợp về danh tính của bạn. Chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân đó trong phạm vi pháp luật cho phép.

Khước từ

Việc sử dụng trang web này có nguy cơ của người dùng. Hagona không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với các thiệt hại do virus gây ra hoặc bằng cách khác đối với thiết bị máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu do truy cập trang web này từ Internet. Hagona sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, doanh thu bị mất hoặc lợi nhuận bị mất, do sử dụng hoặc sử dụng sai thông tin có trong Trang web. Trang web này có thể chứa lỗi không chính xác về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy và thông tin sẽ được thay đổi, cập nhật và xóa mà không cần thông báo trước.

Sửa đổi chính sách:  Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian bằng cách đăng một phiên bản mới trên trang web của chúng tôi. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào.

CHÍNH SÁCH PHÁP LÝ

Bản quyền 

Khi sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng Hagona, http://www.hagona.com, "Trang web" chứa thông tin, phần mềm, hình ảnh, văn bản, kiểu chữ, đồ họa, logo, hình ảnh và tài liệu khác (gọi chung là "Nội dung") được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác. Tất cả Nội dung có bản quyền như một tác phẩm tập thể theo luật bản quyền của Việt Nam. Chúng tôi sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, phối hợp, sắp xếp và nâng cao Nội dung đó. Bạn không được sửa đổi, xóa, xóa, gia tăng, thêm vào, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tạo các tác phẩm phái sinh từ hoặc bằng bất kỳ cách nào khai thác bất kỳ Nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần. Bạn có thể tạo các bản sao của các phần được chọn của Nội dung, miễn là các bản sao đó chỉ được tạo cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn.

Thương hiệu

Hagona bảo vệ nhãn hiệu và dịch vụ của mình và đã đăng ký nhãn hiệu đó với Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Việt Nam và / hoặc yêu cầu các quyền pháp lý chung đối với các nhãn hiệu này. Hagona Không được sử dụng nhãn hiệu không giới hạn liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải là sản phẩm của Tóc giả Hagona hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng. Tất cả các tên sản phẩm được đề cập trong các trang này là nhãn hiệu của Hagona và "Tóc giả Hagona" là các nhãn hiệu của Hagona profession.

Liên kết

Một số khu vực trên trang web của chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web bên ngoài khác mà chúng tôi không sở hữu, kiểm soát hoặc ảnh hưởng. Chúng tôi tham khảo các trang web mà chúng tôi nghĩ có thể hữu ích hoặc khiến bạn quan tâm, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật được sử dụng bởi các chủ sở hữu trang web khác. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực, điều tra, chứng nhận, kiểm soát hoặc xác minh bởi Hagona Không giới hạn của trang web được liên kết hoặc thông tin có trong đó. Khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không bị chi phối bởi tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

0 Bình Luận

Để lại Bình Luận Của Bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Hagona cung cấp 💥

Giao Hàng Nhanh & An Toàn

Cung Cấp Giao Hàng Trên Toàn Thế Giới

Sản Phẩm Chất Lượng

Hàng Việt Nam Chất Lượng Tốt Nhất Việt Nam

Chính Sách Đổi Trả

Không Ưng Ý Hoàn Tiền 100% Cho Bạn

Hỗ Trợ 24/7

Giải Đáp Thắc Mắc Của Bạn Mọi Lúc Mọi Nơi

Sản Phẩm Tìm Kiếm
Xem tất cả
1889+ Đánh Giá
Tóc dán mái hói chữ MS
1.150.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ
1520+ Đánh Giá
Tóc giả nam ngắn kiểu Layer mái ngố
3.800.000 VNĐ

Giỏ Hàng

Đừng bỏ lỡ!!

Ưu đãi bán hàng tốt nhất
cho bạn

Mua Hàng Ngay
Hotline
Tư vấn kỹ thuật